Aanmelden.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven - Kempenland afgesproken aanmeldperiode (3 t/m 7 februari 2020). Dat kan via het officiële aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen. 

Ouders/ verzorgers van basisschoolleerlingen zijn tijdens deze aanmeldingsweek samen met hun kind van harte welkom op onze school op maandag 3 februari en donderdag 6 februari van 16:00 uur - 19:00 uur, en op woensdag 5 februari van 14:00 tot 17:00 uur

Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden in mei, de exacte data worden nog bekend gemaakt. 

Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte. 

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 2 september 2019 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening. 

De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar 
info-helder@sghetplein.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.