Naar Helder.

Helder is een bijzondere school voor bijzondere kinderen. Ons profiel is helder: we geven toponderwijs aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) en/of AD(H)D.

Als u zich oriënteert op een schoolkeuze voor kind, zijn er twee vragen erg belangrijk. Past onze school bij uw kind? En past uw kind bij onze school?

Voordat u uw kind aanmeldt is het goed om eerst alle informatie over de toelatingscriteria en de aanmeldprocedure door te lezen.
 

Schoolbrochure 2019-2020
Schoolbrochure nieuwe leerlingen 2019-2020


'Het lijkt simpel
en dat is het ook.'