Aanmeldprocedure.

U kunt uw zoon of dochter aanmelden op de door het samenwerkingsverband Eindhoven - Kempenland afgesproken aanmeldperiode (3 t/m 7 februari 2020). Dat kan via het officiële aanmeldformulier dat u van de basisschool heeft ontvangen.

Ouders/ verzorgers van basisschoolleerlingen zijn tijdens deze aanmeldingsweek samen met hun kind van harte welkom op onze school op maandag en donderdag van 16:00 uur - 19:00 uur, en op woensdag van 14:00 tot 17:00 uur.

Ouders/ verzorgers van instroomleerlingen, leerlingen die al op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen zich aanmelden in mei, de exacte data worden nog bekend gemaakt. 

Als wij bij aanmelding niet voldoende gegevens hebben ontvangen, houden wij de inschrijving aan. In dit geval vragen wij u om gegevens aan te vullen of de benodigde papieren te overleggen en/of een afspraak te maken bij het samenwerkingsverband, zodat het samenwerkingsverband de school een advies kan geven over de ondersteuningsbehoefte.

Wij beginnen echter al eerder dan de officiële aanmeldperiode met de screening van onze toekomstige leerlingen. U kunt vanaf 2 september 2019 de benodigde gegevens van uw zoon of dochter aanleveren voor deze screening.
De benodigde documenten (zie Benodigde documenten voor screening) kunt u versturen naar
info-helder@sghetplein.nl t.a.v. mevrouw B. Anker.

Formulieren
Contactaanvraag formulier

Aannamecommissie

Als het screeningsdossier compleet is, wordt het in behandeling genomen door de leden van de aannamecommissie.

De procedure kan bestaan uit de volgende onderdelen:
• dossieranalyse
• intakegesprek met de ouders
• opvragen van informatie bij de huidige school
• observatie in de klas

Instroomleerlingen
Bij instroomleerlingen (instroom vanuit voortgezet onderwijs) vindt er geen observatie in de klas plaats, maar is de leerling aanwezig bij het intakegesprek met ouders.

Voor instroomleerlingen worden er informatiemiddagen georganiseerd. Wanneer deze data zijn vastgesteld, kunt u deze raadplegen in onze jaarkalender.

Positief besluit
Op basis van bovenstaande gegevens wordt er binnen zes weken na datum van aanmelding door de aannamecommissie een besluit genomen over de toelating van een leerling. Na een positief besluit ontvangen ouders en school hierover een brief. Aan ouders wordt gevraagd om via een antwoordformulier te laten weten of zij akkoord gaan met de plaatsing. Wanneer dit akkoord van ouders is ontvangen, zal de leerling definitief geplaatst worden.

Negatief besluit
Na een negatief besluit ontvangen de ouders en school hierover een brief en wordt binnen uiterlijk 10 weken na datum van aanmelding in samenspraak met ouders naar een alternatieve school gezocht.

Loting
Indien het maximale aantal leerlingen (in verband met huisvesting en formatie) in een leerjaar/klas bereikt is, wordt door middel van loting door een notaris, welke vóór aanvang van loting bij de betrokken ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt zal worden, bepaald welke leerlingen geplaatst kunnen worden.

Broers en zussen zullen buiten de loting worden gehouden, zij hebben voorrang op andere aanmeldingen.

Bij loting wordt er geen onderscheid gemaakt tussen leerlingen binnen dan wel buiten de regio Eindhoven Kempenland.