Onze professionals.

Binnen Helder werken wij met diverse professionals om ons onderwijs en onze ondersteuning nog beter op de leerling af te kunnen stemmen.
Onder de diverse rollen vindt u meer informatie over de inhoud van de betreffende functie en wie hiervoor het aanspreekpunt is.