Studiedag 3 december

Op maandag 3 december staat er voor ons gehele personeel een ingelaste studiedag op het programma. Dit betekent voor onze leerlingen dat dit een lesvrije dag is.

We zijn ons ervan bewust dat de termijn tussen deze kennisgeving en de studiedag erg kort is. We zien echter geen andere mogelijkheid, vanwege de urgentie en tijdsdruk van een aantal organisatorische zaken.

Wanneer uw kind gebruik maakt van taxivervoer, willen wij u vragen om uw zoon of dochter bij het taxibedrijf af te melden.