Profielwerkstukavond 13 februari

De laatste maanden hebben de examenkandidaten hard aan hun profielwerkstukken gewerkt. Het zijn interessante, leerzame werkstukken geworden, waar ze trots op mogen zijn.

Daarom willen wij graag ouders en familieleden van onze examenkandidaten, docenten en leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO uitnodigen voor de presentatie-avond van deze profielwerkstukken op woensdag 13 februari. Het zal een zeer diverse avond worden waarop iedere leerling een korte presentatie zal geven over zijn/ haar profielwerkstuk.

U ontvangt nog een uitnodiging per mail.

Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar en om 19:15 uur zullen de eerste presentaties beginnen. De avond zal rond 21:30 uur afgesloten worden.