Oudergesprekken 10 april

Op woensdag 10 april vinden de oudergesprekken plaats naar aanleiding van het rapport van periode 2. 

U ontvangt hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging van de mentor(en) van uw zoon/ dochter.

Bent u verhinderd? Geef dit dan tijdig door aan de mentor(en), zodat er een andere afspraak kan worden gepland.