Woensdag 6 november leerlingen vrij i.v.m. onderwijsstaking

De onderwijsbonden zullen op 6 november 2019 een landelijke onderwijsstaking houden in het primair en voortgezet onderwijs. De staking betreft een zogenaamde ‘politieke’ staking en is bedoeld om het kabinetsbeleid te beïnvloeden. Wij hebben begrip voor het doel van de actie, omdat dit overeenkomt met het noodpakket voor het funderend onderwijs waar onze sector zich samen met het primair onderwijs en de bonden voor inzet. De keuze voor het oproepen tot staking is echter de verantwoordelijkheid van de bonden. Staken is een recht en dus een persoonlijke keuze van onze docenten.

Wij hebben aan al onze docenten gevraagd om tijdig te melden als zij gehoor willen geven aan de stakingsoproep, zodat we er alles aan kunnen doen om de organisatorische consequenties van de staking op te vangen.

Uit de respons blijkt dat een aantal van onze docenten gehoor geeft aan de stakingsoproep. We kunnen hierdoor de veiligheid in de school niet waarborgen. Hierdoor zijn we genoodzaakt om de school te sluiten op woensdag 6 november. Dat betekent dat er geen lessen worden gegeven en dat leerlingen vrij zijn. Docenten werken die dag op locatie aan andere zaken. We zullen opvang aanbieden aan leerlingen wiens ouders niet in de gelegenheid zijn om passende opvang te verzorgen deze dag tussen 8:10 uur en 15:00 uur. Wanneer u hier gebruik van wilt maken kunt u dit kenbaar maken bij de mentoren van uw zoon/dochter.
Media
  • staking2