Oudergesprekken rapport 1

Op woensdag 11 december vinden de oudergesprekken plaats over het rapport van periode 1.

Ouders/verzorgers ontvangen een persoonlijke uitnodiging per mail van de mentor(en) van hun kind.