Onderdeel van OMO.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO)
Onze school valt onder het bestuur van de Raad van Bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs OMO is de koepelorganisatie van een groot aantal middelbare scholen in Noord-Brabant. Het zijn stuk voor stuk scholen met een eigen identiteit, maar ze hebben een gezamenlijk doel: leerlingen van twaalf tot en met achttien jaar, ongeacht hun talenten en sociale achtergrond, met goed onderwijs en een zorgzame begeleiding voorbereiden op het vervolgonderwijs en in het verlengde daarvan, op een plaats in de maatschappij.

Meer informatie over de vereniging OMO is te vinden op www.omo.nl.

OMO jaarverslag
In het jaarverslag van de vereniging vindt u, naast uitgebreide informatie over de ontwikkelingen bij de vereniging, informatie over de inzet en resultaten op de verschillende scholen.

Om het jaarverslag in te zien klik hier.