Activiteiten.

Het gaat op school niet alleen om leren leren, minstens zo belangrijk is leren omgaan met anderen en met verschillende situaties. Tijdens het schooljaar organiseren we verschillende activiteiten, zoals het bezoeken van een museum, deelnemen aan workshops, de activiteitenweek, deelname aan excursies, enzovoort.

Alle activiteiten worden voorbereid en begeleid door de mentor en vinden plaats tijdens schooltijden. Incidenteel kan er in het kader van een bepaald vak een excursie zijn die wordt begeleid door docenten. Als een excursie (deels) buiten schooltijd valt, zullen we u hier tijdig over informeren.

Tijdens een activiteitenweek in het voorjaar doen de leerlingen van de onderbouw mee aan een project, waarbij samenwerken centraal staat. Leerlingen van de bovenbouw vervullen deze week hun maatschappelijke stage of werken aan hun profielwerkstuk of aan andere examenonderdelen.

De schoolcarrière wordt afgesloten met een meerdaagse trip naar bijvoorbeeld de Ardennen.