TOA-toetsen.

Aan het begin van het schooljaar worden in leerjaar 1 t/m 4 TOA-toetsen afgenomen voor de vakken rekenen, Nederlands en Engels. 

Aan de resultaten van elke afzonderlijke toets kunnen wij als school, maar ook u als ouders, zien hoe uw kind zich ontwikkelt op die specifieke vakken. Hieruit is ook af te leiden of die ontwikkeling goed verloopt. Onze docenten zullen dat meenemen in hun lessen.  

 TOA staat voor Toetsing Onderwijs en Arbeidsmarkt. De manier van toetsen is vergelijkbaar met Cito. De voortgang in ontwikkeling van een kind in een bepaald vak, vaardigheid of kennisgebied wordt periodiek gevolgd. Zo kunnen we als school een leerling goed voorbereiden op en voorwaarden ankeren voor het volgen van een vervolgstudie of voor het deelnemen in de arbeidsmarkt.