Boeken.

Iddink Voortgezet Onderwijs B.V. is de leverancier van de schoolboeken. Bij deze leverancier kunnen de schoolboeken digitaal besteld worden.

De boeken zijn eigendom van de school en worden gratis aan de leerlingen in bruikleen gegeven. De school draagt de kosten van het boekenpakket.

Om de gratis schoolboeken te ontvangen op het huisadres moeten deze vóór de zomervakantie besteld worden op www.iddink.nl.  De bestelprocedure van schoolboeken ontvangen de leerlingen.

De school gaat ervan uit dat de leerling zorgvuldig omgaat met de geleende boeken.

Dit betekent het volgende: 
- De boeken worden niet beschreven;
- De pagina’s worden niet gevouwen;
- Er wordt niet in de pagina’s geknipt;
- De boeken mogen niet verloren gaan;
- De boeken worden gekaft. 

Mocht bij het inleveren blijken dat de boeken niet op tijd of onvolledig worden ingeleverd of onzorgvuldig zijn gebruikt, dan is de school gerechtigd de schade te verhalen op de leerling.

Leerlingen die, om welke reden dan ook, voor het eind van het schooljaar de school verlaten, moeten de boeken op school inleveren.

Vragen over het boekenpakket?
U kunt zelf contact met Iddink opnemen als u iets te melden heeft over het geleverde pakket en natuurlijk ook bij andere vragen. Dat kan telefonisch op
0318 - 648761 en via www.iddink.nl.