Brieven en formulieren.

We sturen ouders en verzorgers van onze leerlingen regelmatig brieven om hen te informeren over algemene of specifieke onderwerpen. Meestal versturen we die brieven als pdf-bijlage in een e-mail. In bijzondere gevallen versturen we de brieven per post. De meeste algemene brieven plaatsen we bovendien op onze website.

Lijsten schoolbenodigdheden 2019-2020
Welke spullen en materialen hebben leerlingen in de lessen van Helder nodig?
Schoolbenodigdheden en rooster leerjaar 1
Schoolbenodigdheden en rooster leerjaar 2 en 3
Schoolbenodigdheden en rooster bovenbouwBrieven schooljaar 2019-2020 
Hier vindt u de algemene brieven die in het schooljaar 2019-2020 aan u verzonden zijn per mail.
Door in te loggen met de inlognaam en het wachtwoord van uw Magister-ouderaccount kunt u de brieven raadplegen.

Persoonlijke brieven die alleen voor u en uw kind zijn bestemd, vindt u niet op deze site.

Heeft u een brief niet ontvangen?
Neem dan contact op met de leerlingenadministratie op info-helder@sghetplein.nl.